Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Výstava Návštěvy ve Zlíně/Gottwaldově

30.12.2017

Místo konání:

Alternativa – kulturní institut Zlín

Osvoboditelů 3778
760 01 Zlín
tel.: 577 018 162
mobil: 604 220 473
e-mail:  alternativa@zlin.eu
facebook:  https://www.facebook.com/AlternativaZlin


Výstava představuje významné návštěvníky města, mimo jiné i T. G. Masaryka

 

Prudká proměna Zlína z nevýznamného provinčního města v dynamické průmyslové centrum se logicky odrazila také v rychle rostoucím zájmu nejrůznějších návštěvníků přijet se na toto místo osobně podívat. Zlín přitahoval nejen průmyslníky, kteří se přijížděli inspirovat příkladem firmy Baťa, ale svou mladistvou energií a atraktivním příběhem o zrození úspěšného a v mnoha směrech neobvyklého města lákal k návštěvě také politiky, umělce či osobnosti z mnoha oborů, a to doslova z celého světa.

 

Na výstavě, která byla zahájena slavnostní vernisáží ve čtvrtek 30. listopadu 2017 od 17 hodin ve zlínské Alternativě, si můžete prohlédnout více než 40 panelů přibližujících na fotografiích a dalších dobových dokumentech pestrou paletu návštěvníků Zlína v průběhu 20. století. Například se dozvíte, že z našich prezidentů do Zlína nezavítal pouze jediný, ale také že někteří z nich město navštívili jen v době, kdy ještě hlavou státu nebyli. Asi nejkurióznější je v tomto ohledu Klement Gottwald, který Zlín navštívil pouze dvakrát v letech 1945 a 1947, ale po přejmenování Zlína na Gottwaldov 1. ledna 1949 už do svého města nikdy nezavítal.

Naproti tomu Tomáš Garrigue Masaryk byl ve Zlíně jako doma již od počátku 20. století, neboť za východomoravská města úspěšně kandidoval do Říšské rady ve Vídni roku 1907. Do Zlína se především v době volební kampaně opakovaně vracel a nebyl ušetřen velmi ostrého předvolebního boje. Za své zásluhy o rozvoj města se stal roku 1910 druhým čestným občanem.

 

Při vernisáži si budete moci zcela výjimečně prohlédnout originál prvorepublikové návštěvní knihy města s podpisy prezidentů Masaryka a Beneše, která bude následně umístěna do připravené vitríny. Pan primátor Miroslav Adámek navíc přislíbil, že pro zahájení výstavy poskytne k nahlédnutí také současnou návštěvní knihu.

 

Výstava bude doprovázena unikátními filmovými záběry z návštěv prezidentů Masaryka, Beneše (laskavě poskytnuty Národním filmovým archivem) a Novotného. Uslyšíte také úryvky projevů Antonína Zápotockého a Marty Gottwaldové při jejich návštěvách města.

 

 

Speciální program: beseda o výstavě s Davidem Valůškem a Martinem Markem, 22. 1. 2017

 

Kontakt:

David Valůšek

Státní okresní archiv Zlín

tel: 606 666 728

 

 

 

30.11.2017