Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Přednášky Masarykovy společnosti

7.1.2018 - 31.1.2018

  • Přednáškový cyklus
    vždy od 17:30
    místo konání: budova ÚČL AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, výstup z metra B, na nádvoří vchod C, III. patro, výtah z mezaninu.

 

  • Čtvrtek 19. října 2017

Diskuse o obsazení Pantheonu 57 bustami a sochami po dokončení rekonstrukce Národního muzea.

Z podnětu PhDr. Jiřího Malínského, CSc., se bude za přítomnosti dalších osobností (doc. JUDr. Petr Pithart, doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., PhDr. Luboš Velek, Ph.D.) konat diskuse o budoucím obsazení Pantheonu Národního muzea. Přijďte všichni, kteří máte o tuto otázku zájem. Provedeme také malý průzkum vašich názorů.

 
  • Čtvrtek 16. listopadu 2017
Ing. Květoslava Kořínková, CSc., jako členka federální vlády vzpomene na někdejší snahy o obnovu Masarykova ústavu a o úsilí navazovat na T. G. Masaryka
 
  • Čtvrtek 14. prosince 2017

PhDr. Vojtěch Čelko, předseda Společnosti Milana Rastislava Štefánika, přednáška 25 let od rozdělení Československa

 

  • Čtvrtek 18. ledna 2017

PhDr. Jan Hálek, Ph.D., přednáška Americká stopa Mafie

 

23.11.2017