Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Mapa

 

 

Seznam míst vyznačených na mapě


Hesla na interaktivní mapě se snaží jednak přiblížit Masarykovu životní a profesionální dráhu především na území meziválečné Československé republiky i za jejími hranicemi, jednak zachytit připomínání i politicky řízené mazání Masarykovy činnosti a odkazu z kulturní paměti regionů i občanů. Hledání je možné prostřednictvím fulltextu či za pomoci řady filtrů. Mapa představuje výsledky spolupráce s lokálními institucemi i řadou jednotlivců.

Vyhledat místo

 

Lipsko – Dům Augusty Göringové
Londýn – dům Platts Lane 21, Hampstead
Londýn – Kingʼs College
Londýn – penzion paní Brownové
Mourmelon-le-Petit
Paříž – Masarykův dům
Paříž – Ústav slovanských studií
Veľké Berezné
Vídeň I - Akademické gymnázium, pamětní deska
Vídeň I - Akademický spolek
Vídeň I - bydliště 1870–1873, pamětní deska
Vídeň I - bydliště, 1873–1876
Vídeň I - Café Central
Vídeň I - Divadlo Urania
Vídeň I - redakce Die Zeit
Vídeň I - Reformierte Stadtkirche
Vídeň I - Říšská rada
Vídeň I - Ronacher Theater
Vídeň I - Slovanská beseda
Vídeň I - Univerzita
Vídeň II - Gymnázium
Vídeň III - Fuchsův hostinec
Vídeň III - zámečnická dílna, 1864
Vídeň IV - tělocvična Sokola
Vídeň IX - byt Aloise Vojtěcha Šembery
Vídeň IX - Hotel Zur Franz Joseph-Bahn
Vídeň VII - Menacherův hostinec
Vídeň VIII - Langmaierův hostinec